Quilt Passions Store > Quilt Kits > Sylvia Pippen Designs > Sea Life Series Sashiko Kits by Sylvia Pippen Designs

Sea Life Series Sashiko Kits by Sylvia Pippen Designs


 
Showing 1 - 20 of results


View Large Image
2 Whales Sashiko Design Only - No Tread or Needles

2 Whales Sashiko Panel

Price     $ 22.95
Quantity:    

 

View Large Image
Hammerhead Shark Sashiko KitPrice     $ 26.95
Quantity:    

 

View Large Image
Hawksbill Honu Sashiko Design Only - No Tread or Needles

Hawksbill Honu Sashiko Panel

Price     $ 22.95
Quantity:    

 

View Large Image
Hawksbill Honu Sashiko Kit

Hawksbill Honu Sashiko Kit

Price     $ 26.95
Quantity:    

 

View Large Image
Jellyfish Sashiko Design Only - No Tread or Needles

Jellyfish Sashiko Panel

Price     $ 22.95
Quantity:    

 

View Large Image
Jellyfish Sashiko Kit

Jellyfish Sashiko Kit

Price     $ 26.95
Quantity:    

 

View Large Image
Manta Ray Sashiko Design Only - No thread or Needles

Manta Ray Sashiko Panel

Price     $ 22.95
Quantity:    

 

View Large Image
Manta Ray Sashiko Kit

Manta Ray Sashiko Kit

Price     $ 26.95
Quantity:    

 

View Large Image
Sea Turtles Sashiko Design -(No thread or needles included)

Sea Turtles Sashiko Panel

Price     $ 22.95
Quantity:    

 

View Large Image
Sea Turtles Sashiko Kit

Sea Turtles Sashiko Kit

Price     $ 26.95
Quantity:    

 
Seahorse Sashiko Design Only - No Tread or Needles

Seahorse Sashiko Panel

Price     $ 22.95
Quantity:    

 
Seahorse Sashiko Kit

Seahorse Sashiko Kit

Price     $ 26.95
Quantity:    

 

View Large Image
Sockeye Salmon Sashiko Design Only - No Tread or Needles

Sockeye Salmon Sashiko Panel

Price     $ 22.95
Quantity:    

 

View Large Image
Sockeye Salmon Sashiko Kit

Sockeye Salmon Sashiko Kit

Price     $ 26.95
Quantity:    

 

View Large Image
Spinner Dolphins Sashiko Design - No thread or Needles

Spinner Dolphins Sashiko Panel.

Price     $ 22.95
Quantity:    

 

View Large Image
Spinner Dolphins Sashiko Kit

Spinner Dolphins Sashiko Kit

Price     $ 26.95
Quantity:    

 

View Large Image
Swordfish Sashiko Design - No thread or Needles

Swordfish Sashiko Panel.

Price     $ 22.95
Quantity:    

 

View Large Image
Swordfish Sashiko Kit

Swordfish Sashiko Kit

Price     $ 26.95
Quantity:    

 

View Large Image
Tako Sashiko Design - No thread or Needles

Tako Sashiko Panel.

Price     $ 22.95
Quantity:    

 

View Large Image
Tako Sashiko Kit

Tako Sashiko Kit

Price     $ 26.95
Quantity: